Posts Tagged ‘asil karier protein’


ACP atau protein pembawa asil, berfungsi dalam biosintesis  asam lemak.  ACP disusun oleh protein, yang terdiri atas 6 protein berfungsi sebagai enzim dan 1 protein di tengah berfungsi sebagai pengikat multienzim pada gugus fosfo pantetein.